Scenery 沿途景點
00_馬偕紀念醫院(起點)
馬偕紀念醫院福音樓大門口,向右沿著中山北路走。...
01_轉折點01
右轉明生西路口(右轉平安鐘塔)。...
02_行經點01
經過捷運雙連站,繼續前行。...
03_轉折點02
左轉寧夏路口。 ...
04_轉折點03
右轉重慶北路二段57巷。...
05_轉折點04
右轉重慶北路。...
06_景點01
朝陽茶葉公園,左轉過馬路沿著公園步道走。...
07_行經點02
沿著延平北路二段61巷繼續直行。...
08_轉折點05
右轉民樂街。...
09_轉折點06
左轉永昌街。...
10_景點02
台北霞海城隍廟,並右轉沿著迪化街走。...
11_轉折點07
右轉沿著民生西路走回福音樓大門。...
12_馬偕紀念醫院(終點)
馬偕紀念醫院福音樓大門口。...