Scenery 沿途景點
00_馬偕急診六角亭(起點)
馬偕紀念醫院急診室外,向右沿著民生西路走。...
01_行經點01
經過承德路口左轉過斑馬線到對面後,繼續前行。...
02_景點01
經過雙連市場,繼續前行。...
03_轉折點01
左轉寧夏路。 ...
04_轉折點02
經711前斑馬線走至斜對角星巴克。...
05_轉折點03
沿著人行道右轉天水路。...
06_轉折點04
過斑馬線後左轉沿著延平北路走。...
07_轉折點05
右轉鄭州路口。...
08_轉折點06
左轉塔城街口。...
09_終點
捷運北門站。...